Máy Hút Mùi TaKa

 • Máy hút mùi Taka TK-1317Isaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-1317I

  Mã sản phẩm Taka TK-1317I

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 5800000 VND

  Giá khuyến mãi 3230000 VND

  Giảm 44%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1319Isaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-1319I

  Mã sản phẩm Taka TK-1319I

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 505000000 VND

  Giá khuyến mãi 3330000 VND

  Giảm 99%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-190Isaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-190I

  Mã sản phẩm Taka TK-190EI

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6850000 VND

  Giá khuyến mãi 4050000 VND

  Giảm 41%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-190Esaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-190E

  Mã sản phẩm Taka TK-190E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6850000 VND

  Giá khuyến mãi 3690000 VND

  Giảm 46%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-170EIsaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-170EI

  Mã sản phẩm Taka TK-170EI

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6650000 VND

  Giá khuyến mãi 4150000 VND

  Giảm 38%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-170Esaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-170E

  Mã sản phẩm Taka TK-170E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6050000 VND

  Giá khuyến mãi 3500000 VND

  Giảm 42%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1317Esaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-1317E

  Mã sản phẩm Taka TK-1317E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 4950000 VND

  Giá khuyến mãi 2910000 VND

  Giảm 41%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1319Esaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-1319E

  Mã sản phẩm Taka TK-1319E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 4900000 VND

  Giá khuyến mãi 3170000 VND

  Giảm 35%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Lắp đặt
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-170Msaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-170M

  Mã sản phẩm Taka TK-170M

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 6600000 VND

  Giá khuyến mãi 4120000 VND

  Giảm 38%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết