Máy Hút Mùi Taka

 • Máy hút mùi Taka TK-0270Bsaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-0270B

  Mã sản phẩm Taka TK-0270B

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 33500000 VND

  Giá khuyến mãi 1940000 VND

  Giảm 94%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-0270Ssaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-0270S

  Mã sản phẩm Taka TK-0270S

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3450000 VND

  Giá khuyến mãi 2050000 VND

  Giảm 41%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-270Ssaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-270S

  Mã sản phẩm Taka TK-270S

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3450000 VND

  Giá khuyến mãi 2050000 VND

  Giảm 41%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1370ESsaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-1370ES

  Mã sản phẩm Taka TK-1370ES

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3200000 VND

  Giá khuyến mãi 1940000 VND

  Giảm 39%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-1370EBsaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-1370EB

  Mã sản phẩm Taka TK-1370EB

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 2700000 VND

  Giá khuyến mãi 1850000 VND

  Giảm 31%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-270Bsaleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-270B

  Mã sản phẩm Taka TK-270B

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 3350000 VND

  Giá khuyến mãi 1940000 VND

  Giảm 42%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Máy hút mùi Taka TK-270W2saleoff

  Bep chinh hang
  Máy hút mùi Taka TK-270W2

  Mã sản phẩm Taka TK-270W2

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911 324 466

  Khuyến Mại: Chiết Khấu + Tặng Quà giá trị

  Giá bán 32500000 VND

  Giá khuyến mãi 1950000 VND

  Giảm 94%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết