Bếp Ga TaKa

 • Bếp Gas âm hồng ngoại Taka BG02Csaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp Gas âm hồng ngoại Taka BG02C

  Mã sản phẩm Bếp Gas âm hồng ngoại Taka BG02C

  Liên hệ Hotline 0911324466. Tặng thẻ đổi gas trị giá 1.500.000đ

  Giá bán 3580000 VND

  Giá khuyến mãi 1950000 VND

  Giảm 46%

  Bán HàngQua ĐT 0911324466
  Bán HàngTại Kho
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas hồng ngoại Taka HG9saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas hồng ngoại Taka HG9

  Mã sản phẩm Bếp gas dương hồng ngoại Taka HG9

  Liên hệ hotline 0911324466. Tặng thẻ đổi gas trị giá 1.500.000Đ

  Giá bán 1380000 VND

  Giá khuyến mãi 950000 VND

  Giảm 31%

  Bán HàngQua ĐT 0911324466
  Bán HàngTại Kho
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka HG6saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka HG6

  Mã sản phẩm Taka HG6

  Liên hệ Hotline 0911324466. Tặng thẻ đổi gas trị giá 1.500.000đ

  Giá bán 1250000 VND

  Giá khuyến mãi 860000 VND

  Giảm 31%

  Bán HàngQua ĐT 0911324466
  Bán HàngTại Kho
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas hồng ngoại Taka HG8

  Bep chinh hang
  Bếp gas hồng ngoại Taka HG8

  Mã sản phẩm HG8

  Hotline 0911324466. Tặng thẻ đổi gas trị giá 1.500.000đ

  Giá bán 1480000 VND

  Giá khuyến mãi 950000 VND

  Giảm 36%

  Bán HàngQua ĐT 0911324466
  Bán HàngTại Kho
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka HG5

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka HG5

  Mã sản phẩm HG5

   Hotline 0911324466. Tặng thẻ đổi gas trị giá 1.500.000đ

  Giá bán 1350000 VND

  Giá khuyến mãi 860000 VND

  Giảm 36%

  Bán HàngQua ĐT 0911324466
  Bán HàngTại Kho
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK- BG02Asaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK- BG02A

  Mã sản phẩm Taka TK- BG02A

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466. Tặng thẻ đổi gas trị giá 1.500.000đ

   

  Giá bán 2950000 VND

  Giá khuyến mãi 1950000 VND

  Giảm 34%

  Bán HàngQua ĐT 0911324466
  Bán HàngTại Kho
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Ehotnewsaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102E

  Mã sản phẩm Taka TK-102E

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

      

  Giá bán 5000000 VND

  Giá khuyến mãi 3550000 VND

  Giảm 29%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Csaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102C

  Mã sản phẩm Taka TK-102C

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

       

  Giá bán 3950000 VND

  Giá khuyến mãi 1850000 VND

  Giảm 53%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Bhotsaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102B

  Mã sản phẩm Taka TK-102B

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 2150000 VND

  Giảm 52%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Ahotsaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102A

  Mã sản phẩm Taka TK-102A

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng Thẻ Đổi Gas trị giá 1.500.000đ

        

  Giá bán 4800000 VND

  Giá khuyến mãi 2800000 VND

  Giảm 42%

  Bán HàngQua ĐT 0911324466
  Bán HàngTại Kho
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102Dhotsaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas âm hồng ngoại Taka TK-102D

  Mã sản phẩm Taka TK-102D

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

        

  Giá bán 6500000 VND

  Giá khuyến mãi 3550000 VND

  Giảm 45%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại TK-68Bsaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại TK-68B

  Mã sản phẩm TK-68B

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000 

  Giá bán 1690000 VND

  Giá khuyến mãi 800000 VND

  Giảm 53%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại TK-68Gsaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại TK-68G

  Mã sản phẩm TK-68G

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1690000 VND

  Giá khuyến mãi 1200000 VND

  Giảm 29%

  Vận chuyểnMiễn phí
  Bảo hành02 năm

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại TK-69Gsaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại TK-69G

  Mã sản phẩm TK-69G

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1780000 VND

  Giá khuyến mãi 1250000 VND

  Giảm 30%

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại TK-6813Gsaleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại TK-6813G

  Mã sản phẩm TK-6813G

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1690000 VND

  Giá khuyến mãi 1200000 VND

  Giảm 29%

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG4saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG4

  Mã sản phẩm Taka TK-BG4

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1490000 VND

  Giá khuyến mãi 1190000 VND

  Giảm 20%

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG3saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG3

  Mã sản phẩm Taka TK-BG3

  Giá bán 1550000 VND

  Giá khuyến mãi 1190000 VND

  Giảm 23%

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG2saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG2

  Mã sản phẩm Taka TK-BG2

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1490000 VND

  Giá khuyến mãi 1090000 VND

  Giảm 27%

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG1saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-BG1

  Mã sản phẩm Taka TK-BG1

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  - Thẻ Đổi Gas trị giá 1.050.000

           - Bộ Van an toàn chống cháy nổ trị giá 350.000  

  Giá bán 1490000 VND

  Giá khuyến mãi 1090000 VND

  Giảm 27%

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG4saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG4

  Mã sản phẩm Taka TK-HG4

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  Dây dẫn gas an toàn chống cháy nổ

  Giá bán 1490000 VND

  Giá khuyến mãi 1250000 VND

  Giảm 16%

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG2saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG2

  Mã sản phẩm Taka TK-HG2

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng  Dây dẫn gas an toàn chống cháy nổ

  Giá bán 1390000 VND

  Giá khuyến mãi 1150000 VND

  Giảm 17%

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG1saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG1

  Mã sản phẩm Taka TK-HG1

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  Tặng Dây dẫn gas an toàn chống cháy nổ

  Giá bán 1390000 VND

  Giá khuyến mãi 1150000 VND

  Giảm 17%

  ...xem chi tiết

 • Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG3saleoff

  Bep chinh hang
  Bếp gas dương hồng ngoại Taka TK-HG3

  Mã sản phẩm Taka TK-HG3

  Gọi Online để có giá tốt nhất : 0911324466

  TặngDây dẫn gas an toàn chống cháy nổ

  Giá bán 1490000 VND

  Giá khuyến mãi 1250000 VND

  Giảm 16%

  ...xem chi tiết